NEREYDA 620
游艇参数

> 总长:6.2米
> 最大宽度:2.4米
> 船尾宽度:2.2米
> 船尾倾斜度:20°
> 建议匹配悬外机:115-250匹
> 建议最多乘坐人数:8人可选配置

> 遮阳蓬
> 音响
> 无线对讲机
> 雷达架
> 游艇路罩
标准配置

> 导航灯、船舱
> BEP开关面板
> 完美装潢的双、单座椅
> 可移动的舒适厚坐垫,兼有储存箱
> 可行走出入的玻璃门
> 壁舱拉手
> 液压方向盘
> 前风暴拉手
> 护弦栏杆
> 舱底泵
> 不锈钢门闩、楔子、系缆柱
> 两个带装潢盖的鱼箱
> 电池和油箱架
> 双船尾通道
> 登梯
> 滑水架